B.T.'s logotype

B.T.

News · Copenhagen, Denmark

Generelt

Materiale skal altid sendes til adops@berlingskemedia.dk senest 3 arbejdsdage før kampagnestart (5 arbejdsdage v. specialformater). Afleveres materialet senere, kan vi ikke garantere, at kampagnen starter efter planlagt startdato.

Annoncøren er ansvarlig for bannermaterialet, funktionaliteten og designet. Bannere, der forstyrrer det redaktionelle indhold eller forårsager tekniske problemer for de besøgende, vil blive fjernet fra siden med det samme.

Alt bannermateriale skal ligge inden for rammerne af den udpegede bannerplads. Dvs. ingen fremspringende billeder, lag eller pop-ups, som går ud over den specificerede størrelse på banneret.

Vi forbeholder os retten til at sende banneret retur, hvis computerens CPU-forbrug øges markant i forbindelse med load af banneret.

Links skal altid åbne i et nyt vindue (target =”_blank”).

Bannere skal inkludere afsenderens logo.

Hvis der er lyd i banneret, må denne først afspilles ved mouse-over med 1 sekunds delay eller ved klik. Followbannere (sticky 160×600) med lyd i skal dog altid aktiveres ved klik. Lyd skal altid stoppe ved mouse-out.

Hvis et banner linker videre til en hjemmeside af seksuel karakter, skal URL'en til denne hjemmeside indeholde en ”advarselsboks” med en aldersbegrænsning på min. 18 år.

Branchestandarder og retningslinjer for digital produktion
Færdigt materiale for display annoncering skal leveres i henhold til de fastsatte retningslinjer og standarder jf. IAB vejledninger: http://iabdanmark.dk/vejledninger/


Udskydelse

Vi forbeholder os ret til at udskyde eller ændre afviklingen af en given kampagne. ved udskydelse har annoncøren krav på efterlevering. Vilkår for efterlevering aftales særskilt med annoncøren, men som udgangspunkt skal annoncøren have en ydelse af samme værdi, som den oprindeligt aftalte ydelse.


Materiale

Såfremt korrekt og funktionelt materiale ikke indenfor aftalte materiale deadlines, garanteres ikke for rettidige kampagneafvikling. Dette gælder også for ejerskaber, hvorfor at ejerskaberne regnes som afviklet, såfremt materialet ankommer for sent. Der ydes ikke kompensation for tabte eksponeringer i tilfælde af for sent afleveret materiale.

Specifikationerne bliver løbende opdateret. Har du nogle spørgsmål, kan vi kontaktes på adops@berlingskemedia.dk

Polite load og serverkald

Polite load
Ønskes tungere vægt en 120 KB, skal dette være lavet med polite-load (maks. 1 MB). Dvs. det må først loades ved browser-eventet window.onload.

Window.onload må KUN benyttes i iframe-bannere. Første load bliver ofte omtalt initial load, mens polite-load også kan omtales subsequent load.

Serverkald
Antallet af serverkald fra et banner holdes til maks. 15 kald ved initialt load og højst yderligere 10 kald ved polite load af hensyn til ikke at sløve sitets performance unødigt. Det anbefales, at mest muligt indhold placeres direkte i bannerets kode og ikke i yderligere filer, der først skal hentes. For at minimere antal serverkald bør al ekstern grafik sprites og optimeres.

Dataindsamling
Vær opmærksom på, om mediet har fastsat regler for dataindsamling i forbindelse med afvikling af annoncering. Det anbefales, at annoncør el. bureau inden kampagnestart oplyser mediet om alle trejdeparter, der kaldes i forbindelse med annonceafviklingen af hensyn til at kunne opfylde lovkrav om samtykke fra brugere inkl. oplysning om alle juridiske personer, der har adgang til data samt formålet hermed.

HTML 5 bannere

Følgende specifikationer gælder ved levering af HTML‐bannere. Vi bruger Google DoubleClick for Publishers banner standard for clickTag.
Brug navne, som relaterer sig til kampagnen, format og annoncør. Hvis form‐elementet benyttes, skal METHOD sættes til GET, da der ellers ikke er mulighed for at føre klik‐statistik på kampagnen. Links og forms skal altid åbne i nyt vindue.

Æ, Ø og Å skal altid encodes. Vi understøtter ingen former for script‐sprog, som fx ASP, PHP osv. Bannere, der expander, må ikke forstyrre sitets øvrige design. Dvs. layeret skal forsvinde efter expand.
Vigtigt: hos Berlingske Media skrives clickTag med lille c og stort T: clickTag.
Eksempel på clickTag i HTML dokument:
<html>
<head>
<meta name="ad.size" content="width=300,height=250"> <script type="text/javascript"> var clickTag = "http://www.google.com"; </script>
</head>
<body>
<a href="javascript:window.open(window.clickTag)">
[The rest of your creative code goes here.]
</a>
</body>
</html>
NB: Bannere hostet af Adform bruger Adform’s standarder og bannerspecifikationer. Dette kan lade sig gøre, så længe banneret bliver hostet af Adform.

Streamning på display

Streaming må ikke starte af sig selv, men kun ved brugerinteraktion – klik eller mouseover:
• Hvis streamingen aktiveres ved mouseover, skal den stoppe igen, når musen bevæges væk fra banneret.
• Streamingen skal have en start‐, stop‐ og muteknap.
• Hentning/afspilning må først starte 1 sekund efter klik/mouseover. Dette gælder også ved evt. lyd og expand.
• Hvis detektion af brugerens båndbredde ikke er mulig, bør brugeren have mulighed for at vælge kvalitet af streaming.
• Visuel indikator af download‐status skal tilføjes, hvis streamingen ikke starter, før den er helt downloadet.
• Video i bannere må maks. fylde 500 kb ved load af banneret og må maks. køre i 30 sekunder uden nogen form for brugerinteraktion.
Derefter må det streame op til 2 mb ekstra ved brugers klik/mouseover.
Efter brugerinteraktion gælder følgende vægtgrænser for en længde på 60 sekunder (alle formater):
• Brugers båndbredde: Modem 200 KB
• Brugers båndbredde: DSL 2 MB
• Brugers båndbredde: LAN 5 MB

Streamning for web-tv

Streaming for web-tv
WebTv er reklamefilm, der afvikles i en web‐tv player før (preroll) eller efter (postroll) web‐tv indslag.

Preroll web‐tv reklamefilm
Web‐tv er reklamefilm, der afvikles før web‐tv indslaget.

Postroll web‐tv reklamefilm
Web‐tv er reklamefilm, der afvikles efter web‐tv indslaget.
Størrelse: 16:9 (Wide Screen) eller 4:3 (standard TV format)
Format: Mp4, 700Kbps – 3.part VAST eller Vpaid (dette anbefales dog ikke, da Vpaid KUN kan vises på desktop og ikke på mobil eller tablet).
Desuden skal der indlægges ”skip knap” i Vpaid og VAST tag fra leverandørens side.
I Vpaid og VAST tag må der ikke implementeres anden bruger-interaktion på banneret end ”skip knap”.

Klik
Reklamefilmen - preroll/postroll - skal være klikbar.

Https://

Berlingske Media forbereder, at SSL skal sikre alle sites på tværs af Berlingske Media. Ved at skifte til HTTPS er der nogle betingelser for annoncering, som ændres. Se mere her, hvad det betyder for dig som annoncør.

Når du server annoncemateriale til sikre miljøer såsom websider, der begynder med https:// (fx https://www.b.dk/), er det vigtigt at bekræfte, at annoncerne er forenelige med miljøets sikkerhedsindstillinger. Hvis ikke materialet er kompatibelt, kan browser og apps vise advarsler om blandet indhold eller blot undlade at vise kreativet. Derfor er det vigtigt, at der kun leveres HTTPS / SSL-kompatible bannere.

Sådan kontrollerer du om et banner er SSL-kompatibelt:
Som udgangspunkt er det vigtigt, at alle billeder, scripts, filer osv.,
der loades i dit banner, kaldes med HTTPS som protokol – og ikke med HTTP://. Man kan med Google Chrome få en oversigt
over de connections, som et banner laver.

Sådan kontrolleres banneret i Chrome:
1. Tryk F12 i Chrome.
2. Vælg vinduet "security".
3. Åben/refresh banneret i vinduet.
4. Chrome laver en oversigt over alle connections, der laves og deler dem op i henholdsvis HTTP og HTTPS.

Andre måder at teste banneret på:
1. Tryk F12 i din browser, så du åbner udviklingsværktøjerne. Vælg fanen
”Konsol”.
2. Åben dit banner i vinduet. Sørg for at hente banneret via HTTPS.
3. Kig i konsollen efter advarsler om mixed content. Hvis det er tilfældet, forsøger banneret at kalde en server via en http-forbindelse, der bliver blokeret. Dette kan lede til store diskrepanser, og at banneret aldrig bliver vist.

Desktop/tablet annoncering

Mobil annoncering

Click the button on products to create an inquiry