Weekendavisen's logotype

Weekendavisen

News · Copenhagen, Denmark

Betingelser & bestemmelserMaterialelevering
Færdige materialer kan enten sendes via Ritzau Medienet, fremsendte materialelink eller via materiale@berlingskemedia.dk Billeder og manus til opsætning af annoncematerialer på print og online sendes på fremsendte materialelink eller via prod@berlingskemedia.dk

Overskridelse af annoncedeadline

Annoncemateriale og kundekorrekturer skal være modtaget af Berlingske Media inden avisens fastsatte deadline. Ved overskridelse af deadline forbeholdes ret til at beregne administrationsgebyr på kr. 500 pr. annonce. Dette gælder desuden for rettelser efter deadline til allerede afsendt annoncemateriale.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Placering

a Forbehold

Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres, og forudsat indrykningsordren ikke er påtegnet „eller udskydes“, placeres annoncen bedst muligt i forhold til den ønskede placering og beregnes efter sin placering – dog aldrig dyrere end bestilt.

b Udskydelse

Såfremt tekniske forhold nødvendiggør det, forbeholder vi os sig ret til at udskyde en annonce til senere levering.

c Omslag

Det kreative materiale skal leveres til godkendelse hos Berlingske Media minimum tre hverdage før indrykningsdagen. Overholdes ovestående ikke, kan et omslag, helt eller delvist og uden varsel, standses af den ansvarshavende chefredaktion.

d Placering

Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres på grund af enten et omslag eller opslag s. 2+3, og forudsat indrykningsordren ikke ændres, kompenseres der ikke for forskydningen af placeringen eller andre lignende placeringsgarantier.

e Placering af spiludbyder og finans

Regeringen har vedtaget en ny lov vedrørende kviklån, der træder i kraft 1. juli 2020. I kølvandet på loven indføres desuden et forbud mod, at spiludbydere og finansielle kunder ikke må markedsføres i umiddelbar forlængelse af hinanden. Derfor indfører Berlingske Media nye retningslinjer for at imødekomme lovgivningen.
Online: 
Spiludbydere skal have fuldt ejerskab på forsiden ved annoncering på Berlingske.dk, Euroinvestor.dk og Weekendavisen.dk, mens finanskunder skal have fuldt ejerskab på BT.dk.
Print: 
Berlingske Media sikrer at spiludbydere og finans annoncer ikke placeres på samme side og/eller samme opslag.

f Folketingsvalg

Berlingske Media forbeholder sig retten til at flytte tildelte placeringer til bedst mulige placering samt ændre indrykningsdatoen i forbindelse med Folketingsvalg (i samspil med kunden). Så snart valgdagen kendes, foretages disse rettelser. Der kompenseres ikke for disse ændringer.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miljøtillæg

Alle annonceindrykninger i vores dagblade vil blive pålagt et miljø tillæg på kr. 0,06/ pr. mm.
Læs mere her: https://www.ddpff.dk/fsc

Opmåling/prisudregning - Rubrik

Rubrikannoncer opmåles fra skillestreg til skillestreg, dog beregnes 2 mm over og 2 mm under annoncens øverste og nederste punkt (ramme, hjørneprikker, luftramme eller lignende). Rubrikannoncer på 5 spalter og med spaltehøjde på 300 mm eller derover, beregnes som en 1/1 side.

Tekstlignende annoncer

Enhver annonce, der efter vores skøn kan forveksles med redaktionelt stof, skal forsynes med ordet ANNONCE i minimum 12 punkt øverst i annoncen. Til opsætning af annonceteksten må avisens foretrukne typografi ikke benyttes. Vi anbefaler, at annoncen fremsendes til godkendelse.


Branchestandarder og retningslinjer avisproduktion

Færdigt annoncemateriale skal leveres i henhold til retningslinjer for levering af annoncemateriale jf. Danske Dagbladets Forening (DDF) og Danske Reklamebureauers Brancheforening (DRRB). Se mere på www.pressenshus.dk Endvidere gælder fastsatte branchestandarder for annoncer og retningslinjer for displayannoncering, jf. PressensFællesindkøb hjemmeside: www.ddpff.dk/teknisk-support Retningslinjerne for branchestandarden skal overholdes og derudover skal materiale være: · Uden annonceramme eller baggrundsfarve som skaber annoncens format · Det trykbare element -. Indeholde en hjørneprik, der placeres i øverste venstre hjørne (koordinaten X=0 og Y=0). Herved sikres at annoncen placeres korrekt på siden.· Være tilpasset annoncens mål uden pas- og skæremærker

Fejl og reklamationer

Ved fejl, som annoncøren ikke bærer ansvaret for, giver vi reduktion efter vores skøn af budskabets forringelse, men højst annonceindrykningens pris. Fejl og reklamationer skal være os i hænde senest 5 dage efter indrykning. Erstatningskrav for fejlagtig indrykning, forsinkelse, manglende indrykning, standsning af bestilte annoncer, eller evt. følger af sådanne fejl kan ikke gøres gældende. Berlingske Media forbeholder sig retten til at afvise enhver reklamation, hvis materialet IKKE overholder branchestandarden. Se mere om annoncemateriale her.

Såfremt annoncen ikke overholder branchestandarden og Berlingske Media retter og laver korrektion af materialet til branchestandarden, kan der ikke forventes nogen dekort på indrykningen i de tilfælde rettelsen resulterer i et dårligt andet resultat i avisen end ønsket.


Produktion af annoncer

Til indrykning i en af Berlingske Medias aviser - Berlingske Media beholder ophavsretten til det producerede materiale. Kopi af færdigt materiale udleveres dog uden beregning til annoncørens eget brug, og ikke til indrykning i andre medier.

Udveksling – Lukket format Lukket format (pdf med security-lock mod ændring). Hvis annoncen ønskes indrykket i et andet medie udveksler Berlingske Media annoncen uden beregning for annoncøren.

Udveksling – Åbent format Berlingske Media udveksler ikke åbne formater så som QuarkXPress, InDesign og Illustrator (qxp, indd og ai).
Klik her for generelle handelsbetingelser Klik her for ophavsret og vilkår for brug af hjemmesiden Klik her for cookie- og privatlivspilitik

Indstik

Et indstik giver synlighed og opmærksomhed i avisen. Annoncøren får mulighed for at præsentere budskaber og produkter på egne præmisser, og giver muligheden for at nå en række læsere og potentielle købere, som vælger nej tak til husstandsomdelte reklamer.

Materialer
Fx. en kuvert, brochure, avis eller magasiner.

Indstik med tredjepart annoncører
Berlingske Media tilbyder ikke indstik med tredjepart-annoncører. Indstik må kun repræsentere annoncøren og selskaber, som annoncøren ejer med minimum 50%. Såfremt indstik indeholder andre annoncører, som ikke er godkendt af Berlingske Media, forbeholder Berlingske Media sig ret til at fakturere både prisen for indstikket, samt gældende annoncepris for de medvirkende eksterne annoncer.

Placering i avisen
Typisk vil indstikket blive placeret midt i avisen, med mindre det er en særlig størrelse, som kræver en anden distribution. Se mere under tekniske specifikationer for indstik.

E-avisen
Foruden indstik i den fysiske avis er der mulighed for at få indstikket med i e-avisen. Indstikket ligger som en selvstændig sektion i forlængelse af avisen.

Retningslinjer
Det er vigtigt, at indstikket adskiller sig fra Berlingskes Media’s redaktionelle indhold. Læseren og brugerne skal kunne skelne mellem, hvad der er skrevet af redaktionerne hos Berlingske Media, og hvad der har et kommercielt formål, således forbrugeren ikke bliver vildledt. Derfor har vi udarbejdet nedenstående retningslinjer for mærkning af reklame ved indstik.

Mærkning af reklame
Indstik må ikke kunne forveksles med avisens redaktionelle indhold, og skal altid forhåndsgodkendes af avisens redaktion.

Alle indstik skal tydeligt markeres med "Annonce" øverst på udgivelsen og “Annonce” må IKKE være med mindste pkt. størrelse på forsiden. Ved tydeligt menes i minimum 14 pkt. størrelse og i fed på forsiden og minimum 12 pkt. størrelse på indholdssiderne.

Ved indstik, hvor forside og indholdet tydeligt indikerer en reklame, og som afviger væsentligt fra Berlingske Media’s egne produktioner, behøver der i nogle tilfælde ikke markering af “Annonce”. Fx. tilbudsavis eller en tryksag, som har et tydeligt reklamebudskab og en tydelig afsender. Det er alene Berlingske Media, som afgør om indstikket tydeligt afviger fra udgivelsen, og indstik skal derfor altid forhåndsgodkendes før en udgivelse.
Berlingske Media forbeholder sig retten til, at afvise indstik, såfremt indstikket kan forveksles med redaktionelt indhold, eller ikke følger Berlingske Media’s retningslinjer.

Klik her for at downloade vores retningslinjer for indstik.

Godkendelse
Indstikket skal fremsendes minimum 10 hverdage før udgivelse. De færdige PDF sider skal sendes til materiale@berlingskemedia.dk.

Oplag
Indhent oplysninger hos din konsulent vedrørende aktuelt oplag på de enkelte brands. Der kan være op til 3-4 pct. spild i oplaget.

Geografisk segmentering - det er muligt at vælge et specifikt geografiskt område at distribuere indstikket i og dermed ikke vælge avisens fulde oplag. Indhent tilbud hos din konsulent.

Restoplag/Ekstra oplag - Eventuelt restoplag kan afhentes efter udgivelse, såfremt der gives besked herom. I modsat fald destrueres restoplaget efter produktion. Ekstra oplag er muligt at bestille, hvis I ønsker eksemplarer til eget forbrug/arrangementer.

Tekniske specifikationer
Format
Mindste format for et indstik er A5. Enkeltark må ikke være større end A4. Ved tabloid format (280x395 mm) eller større formater skal indstikket leveres falset.

Indstik med blanke omslag eller UV-lakerede tryksager giver udfordringer i håndteringen, samt at der er risiko for, at en del af oplaget glider ud af avisen. Indstik med blanke omslag eller UV-lakerede tryksager distribueres derfor sammen med avisen i stedet.

Magasiner, som ikke er hæftet og er med limet ryg, distribueres altid sammen med avisen for ikke at ødelægge ryggen. Kontakt din konsulent for den bedst mulige distribution.

Indstik skal bestilles minimum 3 uger før udgivelsesdato og leveres til distribution senest 5 hverdage før udgivelsesdato. Berlingske Media forbeholder sig retten til at rykke indstik til anden udgivelsesdag på grund af produktionsmæssige hensyn. I de tilfælde vil kunden altid blive orienteret inden ændring af udgivelsesdatoen.

Max tykkelser
Formater under A4: Minimumsformat A5, maksimumstykkelse 1,5 mm Formater mellem A4 og 260 x 330 mm: Maksimumstykkelse 2,0 mm
Formater mellem 260 x 330 mm og tabloid: Maksimumstykkelse 4,0 mm

Løsark i alle ovenstående formater: Trykkes på minimum 100 g papir.

Indstik, der i format, vægt eller tykkelse ligger uden for ovenstående specifikationer, kan altid vedlægges/distribueres sammen med avisen. Indhent tilbud for dette hos din faste konsulent.

Indstik formatet bør altid godkendes inden endelig ordrebekræftelse og valg af distribution. Kontakt din konsulent i forbindelse med endelig godkendelse.

Leveringsform (indstik)
Med forsiden opad, i bundter uden snor i stød på 80-120 mm i højden. Krydsvendt lag for lag med pap ml. lagene. Pallerne max. 1400 mm i højden inkl. palle må ikke pakkes i plastfolie. Tabloid-formater skal have snor på den lange led.

Leveringsform (Med avisen)
Pakkes med 60 stk. pr. bundt i stød à 30 stk. Bundterne skal være krydsbundet.

Indstik

Cookie Disclaimer

Berlingske Media A/S anvender cookies på bt.dk, berlingske.dk, business.dk, euroinvestor.dk, euroinvestor.com, valutakurser.dk og aok.dk, for at tilpasse indhold, funktioner og annoncer og analysere trafikken. Vores partnere kan også anvende cookies til brug for målrettet annoncering. Ved at klikke OK giver du samtykke til Berlingske Media og tredjeparters anvendelse af cookies på ovennævnte domæner. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke.
Click the button on products to create an inquiry